ใครมี Patch Thai The Lord of the Rings Battle for Middle Earth ภาคแรก

ขอหน่อย ขอทั้ง Patch และ Crack ด้วย นะครับ ทุก V. เลยครับ

กลับมาเล่นของเก่า แต่ไม่มี Patch Thai เล่นมะเปง