ผมจะชื้อnotebookใหม่ASUS F8SG-4P065จะไปเอาเครื่องวันจันทร์นี้เพราะรอเงินจากการขาย
ตัวเก่ามีใครเคยใช้ยังครับรบกวนฟันธงทีงบจำกัด ผมกลัวพลาด