lcd hp เปิดไม่ติดครับ ไฟตรง power ปกติที่เป็นสีเขียว จะกระพริบสีเหลือง ตลอด แม้จะถอดปลั๊กไฟแล้วก็ยัง กระพริบต่อไปอีกประมาณ นาที - 2 นาที ครับ
ใครพอทราบว่าเป็นที่อะไร หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ