overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 50 of 52 FirstFirst ... 46474849505152 LastLast
Results 981 to 1,000 of 1027

Thread: Ntech พันทิพรับซื้อ ขายแลกเปลี่ยน Notebook macbookทุกรุ่นให้ราคาดี 0863115923

 1. #981
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 2. #982
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 3. #983
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 4. #984
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 5. #985
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 6. #986
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 7. #987
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ
  Last edited by ntech_hand; 20 May 2020 at 11:04:01.

 8. #988
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 9. #989
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 10. #990
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 11. #991
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

 12. #992
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

  Last edited by ntech_hand; 30 May 2020 at 12:46:58.

 13. #993
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

  Last edited by ntech_hand; 30 May 2020 at 12:47:12.

 14. #994
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ

  Last edited by ntech_hand; 30 May 2020 at 10:43:44.

 15. #995
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥
  ----ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจส่งสินค้ามาให้ทางร้านเช็คสินค้าก่อนทำการซื้อขาย----
  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ


 16. #996
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ


 17. #997
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ
 18. #998
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ


 19. #999
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ═════เปิดโปรโมชั่นใหม่═════
  ⭐ นาทีทอง ⭐
  ราคาSALE !!!

  - จัดสเป็คใหม่ได้ตามสั่ง
  - เช็คสุดคุ้ม พร้อมMonitor 22 นิ้ว

  ════════════════════


  ☎ ติดต่อ
  ♥ 086-3115923 ,097-1267189
  ♥ Line : aorcom2527
  .........................สามารถดูสินค้า...........................
  สาขา 1 ร้าน Ntech ชั้น 4 ห้าง พาลาเดียม ☺️ แยกประตูน้ำ กทม.
  สาขา 2 หมู่บ้านเอกอุบลจังหวัดอุบลราชธานี 20. #1000
  OverclockZone Member ntech_hand's Avatar
  Join Date
  26 Jun 2013

  Default

  ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆคับที่ยังไว้วางใจส่งสินค้ามาขายกับร้านเราเสมอมา

  ร้าน NTECH อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

  ♥ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือ 1 มือ 2 สภาพ ♥

  โทร : 086-3115923
  line ID : aorcom2527


  กติกาการขายต้องส่งสืนค้ามาขายและทางร้านจะทำการโอนเงินให่้ทุกท่านนะคับ


Page 50 of 52 FirstFirst ... 46474849505152 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •