คือเปลี่ยน MB มาเป็น ECS 780 Black แล้วเสียบ Flash drive บางช่องใช้ได้ บางช่องมองไม่เห็น แต่ช่องที่ใช้ได้มันใช้ได้เฉพาะ copy ข้อมูล จาก Flash drive ลงคอมได้ พอจะcopy ข้อมูล ลง Flash drive อยู่ เครื่องมันก็มองไม่เห็นซะอย่างนั้น แต่พอมองที่ Flash drive ไฟมันกระพริบถึ่ไม่หยุด ต้องปิดเครื่องแล้วเอาออก ลองกับเครื่องอื่นก็ใช้ได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทำอย่างไรดีครับ ช่วยด้วย ( USB ลองทั้งหน้าและที่บอร์ดแล้วก็เป็น)