ต่อการ์ดจอแบบ SLI แล้วจะต่อไปเข้าจอทีวีไม่ได้ครับทำยังไงดีครับ ด่อสาย VIDIO ครับ