การ์ดของโทรศัพท์ผมมันมีไวรัส (RS-MMC)ถ้าจะฟอร์แมตจะมีผลอะไรต่อการ์ดหรือไม่