เพราะตั้งไว้หมดมือถือ ไม่มีคนตอบเลย พอจะมีใครใช้ PDA ที่มี navigator ไหมครับ ผมเดินทางบ่อยอยากหาไว้ใช้งาน

แล้วก็ อยากได้ราคาไม่เกิน 15000 บาท

เห็นส่วนมาก CPU200hz ไม่รู้พิมถูกไหม ช้าไปไหมครับ
เพราะในช่วงราคาเดียวกัน ยี่ห้อ mio cpu 400 hz