ตอนซื้อดูไม่เป็นอ่ะค่ะเครื่องช้าอ่ะค่ะ ตอนนี้เพิ่มแรมเป็น2Gแล้ว