เก็บ Bookmark และ Cookie มันอะครับ

ให้มันเหมือนเดิมมีชื่อเวบอะไรเหมืิอนเดิมเลย
ไม่ทราบ ว่าทำยังไงครับ -* -

ขอบคุณครับ