อยาก ถามไรน่อย ครับ 3D mark 05 มันรันโปรแกรมไม่ได้อะครับ


ใช้ VGA 4850 ครับ