ค่า Cl Ram Corsair กับ Samsung บัส667 512Mb
ตัวไหนน้อยกว่ากันครับ
Sumsang อยู่ที่ 4-4-4-11