ปุ่ม Enter กับ ล ของ VAIO กดไม่ติดครับไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขเองเบื้องต้นมั้ยครับ(เครื่องหมดประกันแล้ว) หากพอทำได้จะได้ไม่ต้องยกไปศูนย์ครับ