คือ บอด มันรับ Ram ได้ bus 667 คือที่บ้านมี bus 800 อยุ่ถ้าใส่จะเห้นแค่ 667 ช่ายมะคับ