จะเป็นสายแปลงรึหัวแปลงก็ได้ครับ (เอาที่เป็นตัวแปลงเลยนะไม่ใช่เข้าเครื่องแปลงสัญญาณแล้วส่งออกมาอีกทอด)
แล้วถ้ามีมันมีขายที่ไหนครับ แล้วราคาเท่าไหร่