ใครใช้พัดลม CPU Asus Triton 79 Amazing มัง ครับ ผลเป็นยังไงมัง