ช่วยแนะนำโน๊ตบุีคให้หน่อยครับเอาราคาราว ๆ 16000 หรือใกล้เคียง เอาของค่ายอินเทลขอแบบการ์ดจอแยกครับ