รับ Switch Hub 24 port 10/100/1000 Gigabit

ใครมีโพส หรือ PM มาได้เลยครับ