ตอนที่จะเซฟหน้าเวป File >Save As จะให้หน้าต่างเซฟ ตั้งต้นการเซฟเป็นแบบ Wab Archive, Single File ทุกครั้ง.. ทำยังไงครับ..