สอบถามคนใช้ น้ำปิด Raijintek Triton หม้อน้ำสามารถใส่พัดลมขนาด 140mm ได้ไหมครับ