ทำตามที่คู่บอกให้เซตจัมป์เปอร์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลรบกวนผู้รู้ตอบทีครับ