Fuji film xe1 และ เลนส์ voigtlander 40 1.4
มีadapter filter uv roddenstock
สภาพดีใช้งานน้อย กล่องครบ กล้องประกันเหลือ
23000 (อนุญาติลงซ้ำคนจองเบี้ยวไปครับ)
0860343243
Id line 0860343243