คือตอนนี้ผมประสบปัญหาการติดตั้ง Win8 ใน Mavbook Pro ครับทำมาถึงขั้นตอนการแบ่ง Partition แล้วมันฟ้องขึ้นรูปแบบนี้ครับ2015-02-28 08.24.47 pm.jpg
ผมควรทำอย่าไรดีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม