พี่ครับ ผม เห็นอุกรณตัวหนึ่งอะครับที่เอาไว้ลดแรงดันอะครับสำคัญป่าวอะครับ