ส่วนมากที่เห็นจะเป็นไฟล์วิดีโอ ซะส่วนใหญ่ มันใส่ไฟล์พวก PDF ไม่ได้