สอบถามเรื่องLG 4 SCREEN SPLIT

ซื้อlg-23M47VQ มา
เห็นมีเขียวว่ามี4 SCREEN SPLIT

ใช้งานไม่เป็นรบกวนแนะนำหน่อยรับ

http://www.lg.com/th/computer-monito...specifications