ซื้อ ที่ชาร์จ GT-P1000 samsung ที่แบบหัวแบนใหญ่ ๆ ของแท้ ขอบคุณครับ