ใช้สำหรับแก้อาการที่เกิดจากการกระทำของไวรัส ดังต่อไปนี้
1. แก้เปิด Task Manager ไม่ได้
2. แก้ Folder Option หาย
3. แก้ปุ่มชัตดาวหาย
4. แก้เปิด Registry ไม่ได้
5. แก้เซิตไม่ได้

** ถ้ามีอาการผิดปกติอย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากการกระทำของไวรัส กรุณาแจ้งอาการมาที่เรา
itemforclub ทางทีมงาน itemforclub จะพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นต่อไป

http://www.upload-thai.com/download....6c43d4c4020b04