มีคนจะมาขอซื้อครับ ราคาขายเบอร์เลขนี้ประมาณเท่าไรดีครับผม