มีหลากหลายรายการครับ
เมนบอร์ดเครื่องเชื่อม-140-160am
เมนบอร์ดเครื่องเชื่อม-140-160am (ag1064)
เมนบอร์ดเครื่องเชื่อม 200am
เมนบอร์ดเครื่องเชื่อม 250am
บอร์ดไดร์ตู้เชื่อม 200am
บอร์ดไดร์ตู้เชื่อม 300am
transformer getdriver igbt
ติดต่อสอบถามได้ 0898231389