ท่านใดจะปล่อย Pm มาเลยนะคับ 40-46 นิ้ว smart TV 084-0990991