มีใครจะขาย หรือชี้เป้าให้ จักขอบคุณ
ติดต่อ ส่งรูปภาพ ราคา หมายเลขโทรศัพท๋
มาที่ delta1639@gmail.com หรือติดต่อตรงที่
0819854568
ขอบคุณ overclockzone