รับซื้อS4 จอดี เครื่อง ไม่สนใจ ต้องการจอครับ ท่านใดมี ติดต่อมาครับ o81 65o735o ทางline ก็ได้ครับ ID nt_jr