Nvidia 8600m gs
RAM 1 GB
CPU 1.8 C2D

เกม
COD4 , GOW , GTA SAN , Strawar Jedi Academy , Shin Sangokumusou 4

เมื่อก่อนโน้นจำไม่ได้ว่าใช้ 169.09 หรือ 169.21 ไม่แน่ใจ
ต่อมาใช้ 176.09 รู้สึกตะกิตๆไม่ลงตัวไงไม่รู้
ต่อมาใช้ 177.92 เห็นพอฝ่า Blacksite Area 51 ไปได้ แต่ ลองมองย้อนกลับไปเล่น COD4
หรือดูหนังแล้วมันรู้สึกชัดน้อยลงพิกลๆ

ตอนนี้ใช้ 177.92 ครับ
ว่าจะัลอง 169.09 ใหม้้ดู
กำลังเล็ง 178.13 อยู่ครับ