ในการใช้งานแบบกราฟิกดีซายน์ ได้ซักครึ่งของ 12 wx ก้อยังดีครับ
ขอบคุณ/