ทำไมกดที่รูปภาพหรือเข้าไฟล์ที่มีรูปภาพเยอะๆมันขึ้น not Responding อะครับ