ผู้รู้ท่านใด หรือท่านที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Port ต่างๆ ที่แต่ละโปรแกรมใช้งาน เวลาต่อ Internet กันบ้างครับ เช่น Camfrog Video Chat 5.1, Windows Live Messenger, mIRC, PIRCH, Sanokk QQ, Yahoo Messenger

อีกอันหนึ่ง เวลา เราเปิดเวปที่มีวีดีโอ หรือหนังให้ดู เช่นเวป Youtube มันต้องอาศัย Port อะไรในการใช้งานครับ