แจ็คสายอากาศที่หลังเครื่อง ที่เป็นแจ็ค 75 โอมห์ ตรงแกนกลางมันเล็กกว่าปกมากครับ เพราะว่าสายอันที่แถมมามันรับคลื่นไม่ดี ก็เลยจะเปลี่ยนเสาใหม่ แต่แจ็คใช้ไม่ได้อีก จะหาแจ็คที่ไหนครับ