คือพี่ ผมใช้รุ่นนี้ อยู่ อยากซาบว่าใส่ AMD X2 4600 ro 4800 ไหม ครับ