ต้องการแปลงเสียง 5.1 ของ DVD-Audio ให้เป็น 2 Channels ธรรมดาไว้ฟัง
ควรใช้โปรแกรมอะไร จึงจะให้เสียงออกมาดีที่สุดครับ