คืออยากทราบว่าเราจะต่อทั้งจอคอมกับจอTVพร้อมกันได้ยังไงเพราะผมลองต่อดูแล้วตอนสตาร์เครื่องจอมันติดทั้ง2จอแต่พอเข้าสูWindowsแล้วหน้าจอทางคอมดับแต่หน้าจอทางTVไม่ดับคืออยากจะทราบว่าจะทำยังไงให้จอมันติดทั้ง2จอครับ
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ