ท่านไหนมี โปรแกรม ที่ตรวจ ดอม ว่าอุปกรน์แต่ละอย่างกินไฟกี่ WAT ขอแบ่งหน่อย(ขอบคุณครับ)