ช่วยด้วย ! ! ผมเปลี่ยน Password Hotmail ไม่ได้ ผมเข้าไปที่การตั้งค่า มันโหลดบัญชีข้อมูลไม่ขึ้น
อ่ะคับ ตั้งอยู่เปนวันก้อโหลดอยู่แบบนั้น ช่วยด้วยนะคับ