คือเครื่องผม 8-bit Paletted Textures มัน Disble
จะปรับให้มัน Enable จะเข้าไปปรับที่ไหนคับ

ขอบคุนทุกคำตอบคับ