- GTX280 ยังน่าเล่นอยู่ไหมเมื่อเทียบกับ GTX260 216CORE(มีคนบอกTKCOMเอามาขายแล้วไม่รู้ราคา)หรือ 4870 PCS+ 1GB
- เคสอยากได้เย็นๆใส่ V8 ได้เพราะซื้อมาแล้ว
- งบ 20k