นอกเหนือจากการซ่อมในส่วนที่เราแจ้งไป

แบบทาซิรีโคนให้ใหม่ หรือ ความทำสะอาดให้ปะ