คือว่าผมจะไปซื้อ ฮาดดีสโนตบุก มาทำเป็น USB เก็บข้อมูลแยก

ไม่ทราบว่าจะซื้อยีหอไรดีครับถึงจะใช่ได้ดีและทน

และ BOX เอาแบบไหนดีคราบถึงจะเข้ากันอะ