ผมเพิ่งซื้อหลังจากเค้าเลิกเก็บค่า air time ครับ อยากทราบว่ามีใครยังเล่นอยู่บ้างและมีบอร์ดหรือช่องทางพูดคุยที่ไหนบ้างครับ ตอนนี้เป็น Solo player ซึ่งคาดว่าจะไปต่ออีกไม่นานเพราะมันมี dungeon ที่ต้องเข้าเป็นกลุ่มครับ