ขาย Microsoft Surface2 32GB

อุปกรณ์ : ยกกล่อง ไม่มี Keyboard

สภาพ : 98.50%

ประกัน : ศูนย์ถึง 03/08/2015 ใช้งานปกติ 100%

ราคา : 7,000 บาท

2015-04-07-20-56-20_deco.jpg
2015-04-07-20-58-12_deco.jpg

090-553-3557 กบ