ผมอยากลองเล่นกล้องฟิมล์ราคาอยู่ที่เท่าไร่ครับ
รุ้นไหนแจ่มครับ